Εξειδικευμενη Θεραπεία

"… να εισέλθεις στον ατομικό αντιληπτικό κόσμο του άλλου και να νιώθεις άνετα μέσα σε αυτόν. Συνεπάγεται την ευαισθησία, λεπτό προς λεπτό, στα μεταβαλλόμενα νοήματα που κυλούν σε αυτόν τον άνθρωπο, στο φόβο, στην οργή, στην τρυφερότητα, στη σύγχυση ή οτιδήποτε βιώνει… Σημαίνει να του γνωστοποιείς πως αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο του, καθώς παρατηρείς με καθαρό κι ατρόμητο βλέμμα κομμάτια του, που τον φοβίζουν"

Carl Rogers, 1980 Ιδρυτής της Ανθρωπιστικής προσέγγισης

Δυναμική συνεργασία και θεραπευτική σχέση με αρχή-μέση- τέλος/momentum

Βραχυπρόθεσμη ή μεγαλύτερης διάρκειας συμφωνία συνεργασίας ανάλογα με το μελλοντικό στόχο, το παρουσιαζόμενο πρόβλημα και τη ρίζα του από το παρελθόν στο παρόν

Ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο πλάνο συνεδριών/bespoken

Σε απτούς στόχους, εκπαίδευση και προπόνηση Νου, θεραπεία και απελευθέρωση με επιτυχία/momentum/ MIND FREE


πυρήνας όλων των θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και πελάτη/θεραπευόμενου. Είναι το πιο σπουδαίο και σημαντικό ‘εργαλείο’ στη σχέση αυτών των δύο πού αλληλοεπιδρούν αμοιβαία.

Με ενσυναίσθηση (empathy), γνησιότητα/αυθεντικότητα (congruence) και άνευ όρων αποδοχή (unconditional positive regard) δημιουργώ το χώρο και το πλαίσιο για τον πελάτη/θεραπευόμενο για αμοιβαία συνεργασία και ανάπτυξη με γνησιότητα, αγάπη και σεβασμό.

Κινητήρια δομή σε αυτή τη συνεργασία είναι η αυτοπραγμάτωση του θεραπευόμενου/πελάτη, η εκπλήρωση των δυνατοτήτων του και η πληρότητά του στο «σχέδιο ζωής» (Αdler, Αντλεριανή προσέγγιση).

Δουλεύουμε μαζί με στόχο να ‘φωτίσουμε’ την έμφυτη δύναμή του και με σκοπό την αναδόμηση της ενίσχυσης των δυνάμεων του.

Δουλεύουμε μαζί στα εμπόδια που αντιμετωπίζει στη μεταβαλλόμενη αυτή εποχή του κοινωνικού περιβάλλοντός του και που καλείται να ανταπεξέλθει.

Δουλεύουμε μαζί στη συνειδητοποίηση των αντιλήψεων, πεποιθήσεων, νοήσεων δικών του η και αυτών των ‘σημαντικών ανθρώπων’ που για κάποιο λόγο έχουν παγιωθεί, υιοθετηθεί και λειτουργούν ως δυσλειτουργικές συνθήκες που εκδηλώνονται με νοσηρές σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και δράσεις η μη δράση.

Δουλεύουμε μαζί με ‘εργαλεία’ ενόρασης και τεχνικές που οδηγούν στη κατανόηση ‘ενσυναισθητικά’ στο εσωτερικό, υποκειμενικό συνειδητό πλαίσιο.

Διαχειριζόμαστε μαζί τα κομμάτια αυτά των δυσλειτουργικών νοήσεων/πεποιθήσεων που βρίσκονται σε ‘σύγκρουση’ και εκδηλώνονται ως συμπτώματα με άγχος, στρες , φοβίες, ανασφάλεια, αδυναμία, ακινητοποίηση, απόγνωση σε έναν η και περισσότερους τομείς στη ζωή του ανθρώπου.

Αναγνωρίζουμε μαζί την εικόνα του ‘ιδανικού εαυτού’ στο ταξίδι της αυτοαναγνώρισης και αυτοεκτίμησης.

Διαχειριζόμαστε μαζί το κομμάτι αυτό που παραμένει ‘δύσκολο’ και ‘άκαμπτο’ και για κάποιο λόγο στην ‘αρχή της πραγματικότητας’ του πελάτη/θεραπευόμενου ερμηνεύεται και προσφέρει ασφάλεια ή και αυτοτιμωρία, άρνηση ή και μετατόπιση, αντιστάθμιση ως μηχανισμοί άμυνας.

Με τεχνικές χαλάρωσης στο συνειδητό συζητάμε με αυτό το ‘δύσκολο κομμάτι’, το αναγνωρίζουμε, το προσδιορίζουμε, του δίνουμε ‘φωνή’, το ρόλο, τη λειτουργεία, το σκοπό, τη πρόθεση που έχει. Με αποκαλυπτική ενσυνείδηση και κατανόηση του δίνουμε την ‘αξία’ που είχε μέχρι τώρα αλλά και το ‘αποχαιρετάμε’.

Βάζουμε νέους, ρεαλιστικούς και δυνατούς στόχους αλλαγής μεταμορφωτικών σκέψεων, συμπεριφορών, συναισθημάτων και δράσεων.

Απελευθερωμένοι από τα ‘δύσκολα κομμάτια’ του παρελθόντος επικεντρωνόμαστε στο παρόν και οραματιζόμαστε το μέλλον και τις δυνατότητες του για αυτοπραγμάτωση και ευτυχία.

Συζητάμε και αποφασίζουμε μαζί «το σχέδιο ζωής» του στόχου, της κατάκτησης, της εκπλήρωσης και της επιτυχίας.

Me αναβαθμισμένη και επαναπροσδιορισμένη νόηση, ξεκάθαρο βλέμμα μπροστά, πνευματική διαύγεια και συναισθηματική ηρεμία σχεδιάζουμε μαζί τη στρατηγική επίτευξης και εκπλήρωσης στόχου στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Me ‘ασκήσεις’, ‘προπόνηση νου’, ψυχοεκπαίδευση, αναδόμηση ανατροφοδότηση δυναμικών αποτελεσμάτων συνεχίζουμε, διατηρούμε από το ‘κάνω’ γίνομαι ΕΙΜΑΙ, την ορμή της επιτυχίας, momentum and celebration!

Free your Mind!

Empower Yourself!

Embrace Happiness!