Transformational Coaching

"...‘Όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών και τις περπατήσουμε σε βάθος θα βγούμε σ’ένα άλλου είδους ξέφωτο που είναι η Ποίηση. Και η Ποίηση πάντοτε είναι μια όπως ένας είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα και γδάρε το ίσαμε το πι."

Οδυσσέας Ελύτης Ο μικρός ναυτίλος

Δυναμική συνεργασία και θεραπευτική σχέση με αρχή-μέση- τέλος/momentum

Βραχυπρόθεσμη ή μεγαλύτερης διάρκειας συμφωνία συνεργασίας ανάλογα με το μελλοντικό στόχο, το παρουσιαζόμενο πρόβλημα και τη ρίζα του από το παρελθόν στο παρόν

Ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο πλάνο συνεδριών/bespoken

Σε απτούς στόχους, εκπαίδευση και προπόνηση Νου, θεραπεία και απελευθέρωση με επιτυχία/momentum/ MIND FREE


H τέχνη του Life Coaching έγκειται στη δημιουργία μιας δυναμικής σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, του life coach και του πελάτη, μέσα στην οποία ο life coach δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για ενέργεια, δράση και επιτυχία. Οι στόχοι μεταμόρφωσης και αλλαγής είναι προσανατολισμένοι σε αποτελέσματα και στη δυναμική φύση του ανθρώπου για αισθήματα επάρκειας και υπεροχής, σημαντικότητας και αξιών, αγάπης και εκπλήρωσης, σεβασμού και ολοκλήρωσης.

Ο ρόλος μου ως life coach είναι να αναπτύξω και να ενδυναμώσω τα στοιχεία αυτά της προσωπικότητας σας που στη συγκεκριμένη στιγμή είναι ‘μπλοκαρισμένα’ και επηρεάζουν έναν η και περισσότερους τομείς στη ζωή σας των διαπροσωπικών σας σχέσεων στο επαγγελματικό, κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον, θέματα συντροφικότητας, φιλίας, συναισθηματικά blocks, αλλαγή εργασίας, career blocks, προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, αναθεώρηση/αναζήτηση/επίτευξη καινούριων στόχων/life meaning and purpose..

Στοιχεία εξερεύνησης, ενσυναίσθησης και αυτογνωσίας:

  • Τι σε εμποδίζει να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου?

  • Τι σε εμποδίζει να ζεις τη ζωή σου χωρίς να απαρνιέσαι την υποκειμενικότητα σου?

  • Ποιο είναι αυτό το κομμάτι από το παρελθόν που δημιουργεί έντονα συναισθήματα στο παρόν?

  • Ποια είναι τα μοτίβα συμπεριφοράς σου, των σκέψεων σου, των συναισθημάτων σου που σε εμποδίζουν να ‘προχωρήσεις?’

  • Πως ‘κρύβεσαι’ πίσω από αυτά και πως δεν σε βοηθούν να αναπτυχθείς, να εξελιχθείς, να απελευθερωθείς και να πετύχεις το στόχο σου?

  • Ποια είναι τα ‘δεδομένα’ σου’(resources) και οι ‘λύσεις’ σου (options) για το στόχο σου?

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια/blocks που εκδηλώνεται ως περιοριστική πεποίθηση σε ένα φαύλο κύκλο σκέψεων, συμπεριφορών, πράξεων είναι η διαστρεβλωμένη πεποίθηση ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ/Η. (Marisa Peer, #iamenoughmovement). Όποια λέξη ακολουθήσει μετά είναι ο στόχος μας μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για ανατροπή, μεταμόρφωση, αλλαγή.

Σε άλλες περιοριστικές πεποιθήσεις στοχεύουμε στην αιτία και στην ερμηνεία όπως και στο ρόλο, στη λειτουργία, στο σκοπό, στην πρόθεση αυτών των περιοριστικών πεποιθήσεων που μπλοκάρουν και δεν βοηθούν να σταθούμε στα πόδια μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το δρόμο της εξέλιξης και του στόχου μας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας δουλεύουμε μέσα και έξω από τις συνεδρίες με στοχευμένες ασκήσεις και εστίαση στην αλλαγή.

Οι σκέψεις σας και ‘ο εσωτερικός σας διάλογος’ έχει φωνή, εικόνα με συναισθήματα μέσα στις συνεδρίες μας και εκφράζεται ελεύθερα, παραστατικά, ολοκληρωτικά, ψυχοσωματικά και σωματικά.

Κινούμαστε από την παρούσα κατάσταση (present state) στην επιθυμητή (desire state). C.R.A.S.H. state // C.O.A.C.H. state (Robert Dilts, NLP University).

Μαζί δουλεύουμε στο συνειδητό κομμάτι του νου με σκοπό την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση και όταν αντανακλώνται μοτίβα που σας κρατάνε πίσω ζητώ την άδεια για παρέμβαση, διερεύνηση και ανατροφοδότηση.

Ο διάλογος, η επικοινωνία, η άνευ όρων αποδοχή στις σκέψεις που επηρεάζουν τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά και τη δράση είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας για εξέλιξη.

Οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και επαναπροσδιορίζονται σε κάθε συνεδρία σε συνεχή ανταπόκριση των καθημερινών αναγκών και επιθυμιών μέσα στο προσδιορισμένο πλάνο της συνεργασίας μας για δράση, αποτέλεσμα, επιτυχία στόχου.

Με αναβαθμισμένη και επαναπροσδιορισμένη νόηση, ξεκάθαρο βλέμμα μπροστά, πνευματική διαύγεια και συναισθηματική ηρεμία σχεδιάζουμε μαζί τη στρατηγική επίτευξης και εκπλήρωσης στόχου στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Με ‘ασκήσεις’, ‘προπόνηση νου’, ψυχοεκπαίδευση, αναδόμηση και ανατροφοδότηση δυναμικών αποτελεσμάτων συνεχίζουμε και διατηρούμε από ‘το κάνω’ σε ‘γίνομαι’ ΕΙΜΑΙ, την ορμή της επιτυχίας (momentum)! and celebration!

Free your Mind!

Empower Yourself!

Embrace Happiness!